KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1; dalej: RODO) informuję Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. A. Branickiego 15 (dalej: PV Poland).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez PV Poland - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. W razie konieczności odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne: obsługi kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (podmioty administracji publicznej).
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o które zwraca się PV Poland, jest dobrowolne.
  5. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o które zwraca się PV Poland, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania celu w postaci przyszłych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez rok od dnia przekazania przez Panią/Pana danych osobowych, o ile Pani/Pan wyrazi uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Przetwarzane dane nie będą udostępniane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Skontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy