23/09/2020
Odliczenie fotowoltaiki od podatku - co musisz wiedzieć?
Odliczenie fotowoltaiki od podatku - co musisz wiedzieć?

Dziś przyjrzymy się, jak odliczyć koszty instalacji fotowoltaicznej od podatku. Komu przysługuje, jaką maksymalna kwotę można odliczyć i jak to zrobić? Wbrew pozorom, nie jest to tak trudne i skomplikowane, jak można by było sądzić!

Fotowoltaika zyskuje na popularności z kilku ważnych przyczyn. Rośnie nasza świadomość ekologiczna. Dla dobra środowiska ograniczamy zużycie plastiku, oszczędzamy wodę, coraz częściej ograniczamy konsumpcję niepotrzebnych dóbr i skłaniamy się do filozofii less lub zero waste. Jednocześnie coraz bardziej drożeje prąd wytwarzany „tradycyjnie” i trudno spodziewać się odwrócenia tego trendu. Nie dziwi więc, że szukamy alternatywnych źródeł zasilania naszego domu energią elektryczną i coraz częściej stawiamy na instalacje PV. Fotowoltaice sprzyjają także coraz szersze możliwości jej finansowania, a także wspomniana możliwość odliczenia kosztów instalacji PV od podatku. Wszystko to sprawia, jak szacują eksperci ds. rynku OZE, odnawialne źródła energii mogą stanowić na koniec 2020 roku nawet 15 proc. całego bilansu energetycznego!

Co to jest ulga termomodernizacyjna?  

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy umożliwiające skorzystanie z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. Skorzystanie z odpisu ma zachęcić potencjalnych prosumentów m.in. do zakupu paneli i usługi montażu instalacji fotowoltaicznej (ulga obejmuje również inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne), a co za tym idzie, jeszcze mocniej zachęcić obywateli do korzystania z zasobów odnawialnych źródeł energii. Dzięki skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej, użytkownik może zapłacić podatek niższy nawet o kilka (w przypadku 18 proc. stawki podatkowej) do nawet kilkunastu tysięcy złotych (dla podatników, rozliczających się według 32 proc. PIT).

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z ulgi termomodernizacyjnej, umożliwiającej odpis kosztów fotowoltaiki od podatku PIT, mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele już istniejących domów jednorodzinnych (również tych w grupowej lub szeregowej zabudowie), którzy podjęli się zakupu paneli fotowoltaicznych oraz usługi jej montażu na budynku mieszkalnym lub innych budynkach, przy czym instalacja na innym budynku musi służyć na potrzeby tego mieszkalnego.

Ulga przysługuje także właścicielom tych domów, w których występują co najwyżej dwa budynki mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy. Ten ostatni nie może stanowić więcej, niż 30 proc. powierzchni całego domu. Warto jednak pamiętać, że limit 53 tys. złotych dotyczy jednego podatnika, nawet, jeśli jest on właścicielem lub współwłaścicielem kilku domów. Jeśli jednak jest odwrotnie i jeden budynek ma kilku współwłaścicieli, maksymalna ulga 53 tys. złotych przypada na każdego ze współwłaścicieli. W przypadku małżeństwa właścicieli ulga ta może więc wynieść łącznie nawet do 106 tys. złotych. Warto również podkreślić, że ulga na fotowoltaikę przysługuje płatnikom PIT 17 proc., 19 proc., 32 proc. oraz tym płacącym ryczałt od ewidencjonowanych przychodów.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – jaka kwota?

Na każdego współwłaściciela domu jednorodzinnego przysługuje ulga w wysokości do 53 000 złotych wydatków na wskazane przedsięwzięcie termomodernizacyjne – od montażu kolektora słonecznego, zakupu kotła gazowego, wykonanie przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej po omawianą w tekście instalację PV (w zakres kosztów wchodzą panele PV z osprzętem wraz z usługą montażu). Liczą się tylko te koszty, które prosument faktycznie poniósł w wyniku instalacji fotowoltaicznej.

„Mój prąd” a odliczenie od podatku

Pamiętając o tym, by przy ubieganiu się o uwzględnienie ulgi, wykazać faktycznie poniesione koszty, musimy być świadomi, że dotacja „Mój prąd” i każde inne dofinansowanie, które było zwrotem kosztów wobec podatnika (np. z NFOŚiGW lub wojewódzkich oddziałów funduszu) nie wlicza się do tej kategorii. W skrócie - oznacza to, że po zakupie instalacji za 20 tys. złotych i otrzymaniu dofinansowania „Mój prąd” w wysokości 5 tys. złotych  deklarowana kwota poniesionego wydatku wyniesie 15 tys. złotych, a nie początkowe 20 tysięcy.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

To proste – wystarczy wypełnić formularz PIT/O i załączyć go do deklaracji podatkowej, którą składamy. W zależności od tego, którym płatnikiem jesteśmy, mogą być to druki PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37. Deklaracja powinna być wypełniona za rok, w którym wystąpiły koszty związane z zakupem instalacji i usługi montażu paneli PV. Do deklaracji nie trzeba dołączać rachunków czy faktur, ale należy je przechowywać na czas trwania przedawnienia podatkowego (trwa ono 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego).

Mamy też dobrą wiadomość – niewykorzystana suma ulgi na fotowoltaikę nie przepada w sytuacji, gdy kwota przekracza roczny dochód. Kwotę można „zamortyzować” w okresie 6 lat (licząc od pierwszego wydatku na instalację) i odliczać ją w trakcie tego okresu.« WróćSkontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy