29/01/2021
Ile paneli fotowoltaicznych na 1kW? Ile prądu produkuje panel fotowoltaiczny?
Ile paneli fotowoltaicznych na 1kW? Ile prądu produkuje panel fotowoltaiczny?

Informację o tym ile prądu wytwarza panel fotowoltaiczny znajdziemy na tabliczce znamionowej. Moc nominalna/moc znamionowa panela  (Nominal Power) określa jego wydajność w ustandaryzowanych warunkach testowych STC (Standard Test Conditions). Jakie to warunki? Temperatura 25°C, nasłonecznienie 1000W/m2, prędkość wiatru nie jest większa niż 1m/s. Liczba, którą widzimy na tabliczce znamionowej mówi o tym, jaką moc wygeneruje panel w niezakłóconych warunkach przez godzinę ekspozycji na maksymalne promieniowanie słoneczne. W polskich warunkach, z uwagi na specyfikę klimatu, nie zawsze możliwa jest praca panela w warunkach takich samych jak testowe, dlatego jego wydajność może być nieco niższa. Stąd właśnie najlepiej zlecić obliczenie zapotrzebowanie energetycznego naszej posesji oraz określenie liczny paneli PV niezbędnych do jego pokrycia specjalistom.

O tym, ile prądu wygeneruje panel fotowoltaiczny decydują przede wszystkim :

  • warunki atmosferyczne, w tym natężenie promieniowania słonecznego (moc promieniowania słonecznego obejmująca jeden metr kwadratowy w czasie jednej sekundy promieniowania) oraz nasłonecznienie (liczba godzin w skali roku, w czasie których promienie słoneczne padają na ziemię) - największy wzrost energetyczny panele fotowoltaiczne generują w maju, a najmniejszy od grudnia do lutego
  • stopień zacienienia paneli oraz ich rozmieszczenie względem siebie – jeśli panele zamontowane są w sposób szeregowy wystarczy, że jeden z paneli jest zacieniony np. o 30% bardziej w stosunku do reszty i wtedy cały szereg paneli jest o te 30 % mniej wydajny
  • kąt nachylenia, usytuowania i wielkości dachu, na którym zamontowane są panele – na dobrze doświetlonym dachu o ekspozycji południowej (południowo-wschodniej i południowo-zachodniej) wynikająca z obliczeń moc instalacji będzie odpowiadała zapotrzebowaniu energetycznemu posesji, ale inna orientacja dachu może sprawić, że uzysk będzie o 10%-15% mniejszy w porównaniu do optymalnego ustawienia i konieczne jest zwiększenie mocy instalacji, czyli dodanie jeszcze jednego panelu
  • rodzaj zamontowanego inwertera - dwie instalacje fotowoltaiczne o takiej samej mocy mogą różnić się ceną nawet o 20-30 % ze względu na to, że są wyposażone w dwa zupełnie inne inwertery, ale to właśnie dobry inwerter sprawia, że każdy z modułów pracuje w indywidualny sposób, osiągając przy tym swoją maksymalną wydajność

Wydajność jednego panelu PV, czyli to ile prądu wyprodukuje on w standardowych warunkach, określa się w jednostce kWp – kilowatopik. Ta wydajność nazywana jest mocą szczytową panelu. Szacuje się, że gospodarstwo domowe (rodzina z dwójką dzieci) zużywa rocznie od 4000 do 6000 kWh rocznie. Dla takiego gospodarstwa wystarczy instalacja generująca energię elektryczną o mocy szczytowej od 4 do 6 kW. 

Nowoczesne panele fotowoltaiczne dostępne na polskim rynku generują średnio 290-400 W energii. Przeprowadźmy symulację, biorąc za przykład panel o mocy 335W, który będzie pracował przez godzinę z maksymalną mocą. Poziom uzysku wyniesie więc ok. 335 Wh energii. Jeśli chcemy uzyskać 1kWh energii, potrzeba 3 pracujące przez godzinę panele. Jeśli przyjmiemy, że roczne zapotrzebowanie na prąd to np. 4500 kWh, należy podzielić tę wartość przez roczny uzysk (4500:335), co da nam 14 (13,4) paneli fotowoltaicznych.

 

W polskich warunkach na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobiera się 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej. Moc instalacji oblicza się korzystając ze wzoru:

  • Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]
  • a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]
  • b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]
  • opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW.
  • a+b = 100%
  • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

Należy także pamiętać, że w zależności od typu ogniw (monokrystaliczne czy polikrystaliczne) wydajność paneli będzie się znacząco różniła. Panele polikrystaliczne mają moce w zakresach 270 Wp-290 Wp. Jeśli 1 kWp równa się 1 kW mocy, na 1 kWp instalacji przypada 3,5 modułu polikrystalicznego. Z kolei panele monokrystaliczne mieszczą się w zakresach mocy od 300 Wp-360 Wp, stąd na  1 kWp instalacji PV przypada od 2,7 do 3,3 modułu.

Wielkość instalacji fotowoltaicznej zależy od liczby i rozmiarów paneli. Standardowy panel fotowoltaiczny ma średnio 1m szerokości oraz 1,7m długości (1,7 m2). Tak więc do zainstalowania 4 paneli słonecznych tej wielkości potrzebować będziemy 6,8 m2 wolnej powierzchni na dachu. Jeśli mamy za mały dach, można zdecydować się na instalację fotowoltaiczną na gruncie.

Uzyskanie wiedzy na temat tego ile prądu produkuje jeden panel fotowoltaiczny oraz ile paneli w związku z tym potrzeba aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne konkretnej posesji zawsze wymaga przeprowadzenia audytu fotowoltaicznego w miejscu planowanej inwestycji. Dlatego wszelkie dane i wyliczenia zamieszczone w tym artykule należy traktować jako szacunkowe, a jeśli podjąłeś już decyzję o inwestycji w fotowoltaikę, skontaktuj się profesjonalnym projektantem i dostawcą systemów PV, który dokona wyliczeń na potrzeby Twojej konkretnej inwestycji.« WróćSkontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy