10/03/2021
Fotowoltaika. Kompendium wiedzy o fotowoltaice
Fotowoltaika. Kompendium wiedzy o fotowoltaice

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość światowej energetyki. W trosce o zasoby środowiska naturalnego oraz o własne zdrowie (energia pozyskiwana z węgla czy gazu wiąże się z uwalnianiem do atmosfery szkodliwych, nawet rakotwórczych substancji) coraz częściej decydujemy się na zamontowanie na dachu naszego domu albo na należącym do nas gruncie paneli fotowoltaicznych.

Przed Wami odpowiedzi na wszystkie praktyczne pytania o fotowoltaikę, które chcielibyście zadać, poważnie biorąc pod uwagę zakup instalacji.

Jak działa ogniwo fotowoltaiczne?

Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, co oznacza, że na ich zakup decydujemy się wtedy, kiedy zależy nam na uniezależnieniu się od zewnętrznych dostawców prądu i staniu się właścicielem własnej elektrowni słonecznej.

Co wybrać: instalację On-Grid, Off-Grid czy system mieszany

Instalacja fotowoltaiczna On-Grid to instalacja podłączona do publicznej sieci energetycznej. Właściciel instalacji decydujący się na takie rozwiązanie podpisuje z wybranym zakładem energetycznym umowę kompleksową czyli umowę świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej zapisaną w ramach jednego dokumentu. Dla właściciela oznacza to, że nadwyżki energii wyprodukowane przez instalację fotowoltaiczną może on oddać do sieci, a kiedy zajdzie taka potrzeba – może część tej oddanej energii odzyskać w postaci tzw. opustów.

Instalacja fotowoltaiczna Off-Grid nie jest podłączona do publicznej sieci energetycznej. To opcja dla osób, które nie chcą oddawać nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii do sieci, tylko wolą magazynować ją w akumulatorach i wykorzystywać w dowolnym czasie do zasilania urządzeń domowych. Takie rozwiązanie jest lepsze, jeśli zależy nam na uzyskaniu 100% samowystarczalności energetycznej i daje możliwość bardziej efektywnego zagospodarowania nadwyżek energii. Jednak jest to rozwiązanie, które wiąże się ze znacznie większą inwestycją.

Trzecia możliwość to podłączenie naszej instalacji fotowoltaicznej do 2 różnych i niezależnych od siebie źródeł magazynowania energii – oznacza to, że podłączmy ją i do sieci (system On-Grid), i do akumulatora (system Off-Grid). W systemie On-Grid wszystko odbywa się tak, jak wyżej opisano, a w przypadku systemu Off-Grid jest jedna różnica: kiedy akumulator zostanie napełniony, możemy resztę nadwyżki magazynować w sieci energetycznej w oparciu o system opustów.

Kto to jest prosument

Słowo prosument powstało z połączenia dwóch słów: producent i konsument. Właściciel instalacji fotowoltaicznej On-Grid jest równocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Można też powiedzieć, że prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, lub związane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Jak działa system prosumencki?

System prosumencki jest to zdecydowanie najbardziej popularny system rozliczania gospodarstw domowych decydujących się na instalację On-Grid. Prosument nie może ODSPRZEDAWAĆ wyprodukowanej przez siebie energii do sieci, może ją jedynie do sieci PRZEKAZAĆ a potem ODEBRAĆ ją na własne potrzeby w ramach tzw. systemu upustów. Oznacza to, że przekazując niewykorzystaną energię do sieci nie otrzymuje za nią pieniędzy, może za to korzystać z niej bez żadnych dodatkowych opłat. Nie może jednak odebrać tyle energii, ile do sieci wprowadził. Instalacje o mocy do 10 kWp mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, zaś przy instalacjach o mocy od 10 do 50 kWp – 70% (współczynnik 0,7). Innymi słowy: można odebrać 70-80% wprowadzonej przez nas do sieci energii.  

Na rozliczenie nadwyżki ma 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.

UWAGA: Nie ma obowiązku bycia prosumentem. Gospodarstwo domowe, będące odbiorcą końcowym może przyłączyć mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej na mocy umów rozdzielonych, tj. umowy sprzedaży i umowy dystrybucyjnej. Jeśli jednak inwestor posiadający umowę sprzedaży oświadczy, że chce być prosumentem, w każdej chwili może przejść na umowę kompleksową i być rozliczanym zgodnie ze swoją deklaracją.

Co to jest samowystarczalność energetyczna i dlaczego jest taka ważna?

Samowystarczalność energetyczna to sytuacja, w której całą energię wyprodukowaną przez naszą instalację fotowoltaiczną zużywamy na potrzeby własne. Im większa nadprodukcja energii, w tym mniej korzystnej finansowo sytuacji jesteśmy. Nigdy bowiem nie wykorzystamy nadwyżek w 100%  (patrz: system opustów). Oznacza to, że wyprodukowany (nadprodukowany) prąd nie zostanie wykorzystany przez nasze urządzenia domowe, tylko przesłany do publicznej sieci elektrycznej. Z tego właśnie powodu instalacja fotowoltaiczna nie powinna być przewymiarowana, tylko skonfigurowana w taki sposób, żeby zaspokajała rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne naszej posesji.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest droga?

Szacuje się, że dobrej jakości przydomowa instalacja fotowoltaiczna kosztuje - w zależności od wielkości - minimalnie od 3,5 do 6,5 tysięcy PLN za każdy 1 kW.

Czy można uzyskać dofinasowanie na instalację PV?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nadal nie informują na temat nowego naboru wniosków w programie Mój Prąd na 2021 rok, choć zadeklarowały, że program zostanie przedłużony. W 2021 roku można starać się o dofinasowanie z programu "Czyste Powietrze". Wnioski elektroniczne można składać przez Portal Beneficjenta na stronie odpowiedniego WFOŚiGW lub na gov.pl. Beneficjentami mogą być osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domków jednorodzinnych. Dodatkowo trzeba spełnić kryteria dochodowe: dla gospodarstw domowych jednoosobowych dochód nie może przekraczać 1960 zł miesięcznie, a w gospodarstwach wieloosobowych jest to 1400 zł na jedną osobę. Głównym założeniem programu nie są dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, a termomodernizacja i poprawa jakości powietrza, jednak biorąc w nim udział i dodatkowo montując instalację, można liczyć na pożyczkę.« WróćSkontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy