12/03/2021
Czym jest farma fotowoltaiczna i jak działa?
Czym jest farma fotowoltaiczna i jak działa?

Farma fotowoltaiczna to nic innego jak bardzo duża, by nie rzec - gigantyczna instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy montowana na dużej powierzchni (minimum kilka hektarów) i pozwalająca na duże uzyski energii (od kilkudziesięciu kilowatów, do kilku megawatów), która następnie jest dystrybuowana do lokalnej sieci energetycznej, a z sieci do odbiorców indywidualnych albo zasila fabryki czy przedsiębiorstwa.

Czy inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest opłacalna?

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną wymaga dużego nakładu środków finansowych (możliwe jest uzyskanie dofinansowania, o czym poniżej), ale sektor usług energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE) rozwija się coraz szybciej, dlatego budowa farmy fotowoltaicznej może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy poszukują nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu.

Inwestycja w farmę PV zwraca się po co najmniej kilku latach jej funkcjonowania, a opłacalność przedsięwzięcia widoczna jest mniej więcej po dekadzie. Największe zyski odnotowuje się w przypadku gigantycznych farm solarnych nastawionych na komercyjne wykorzystanie energii elektrycznej pozyskanej ze słońca, na przykład do zasilania wielkich fabryk.

Stworzenie farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Stworzenie dochodowej farmy fotowoltaicznej wymaga przeprowadzenia bardzo precyzyjnego audytu. To dzięki audytowi uzyskamy odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy wybrany przez nas teren nadaje się pod budowę farmy fotowoltaicznej
 • czy uwarunkowanie terenowe oraz nasłonecznienie sprzyjają inwestycji w fotowoltaikę
 • czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość budowy farmy solarnej
 • czy pomimo dobrych warunków terenowych/nasłonecznienia koszt przyłączenia farmy do sieci ze względu na odległości od miejsca przyłączenia będzie nieopłacalny
 • czy na wybranym przez nas obszarze nie ma terenów chronionych i tzw. otulin (czyli wydzielonych obszarów ochronnych wokół chronionego przyrodniczo terenu), które niweczyłyby plan budowy instalacji PV

Precyzyjny audyt otwiera drogę do stworzenia projektu koncepcyjnego farmy, który uwzględnia:

 • stworzenie planu zagospodarowania terenu z układem paneli na działce
 • optymalny dobór urządzeń elektroenergetycznych
 • analizę zacienienia rzędów modułów
 • określenie odstępów pomiędzy statywami z modułami
 • stworzenie tzw. tras kablowych
 • stworzenie schematu elektrycznego
 • dobór stacji transformatorowej
 • przygotowanie analizy szacowanej produkcji energii elektrycznej (z podziałem na średnią produkcję energii, miesięczna i roczną dla danej lokalizacji wraz z dokonaniem kalkulacji efektywności całego systemu na podstawie meteorologicznych oraz radiacyjnych baz danych)

Gotowa koncepcja projektowa pociąga za sobą kolejny krok, czyli konieczność uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, decyzja środowiskowa, warunki przyłączeniowe itp.). Jeśli nasza farma fotowoltaiczna ma powstać na działce o powierzchni powyżej 0,5ha na obszarze chronionym albo na działce o powierzchni powyżej 1ha na obszarze niechronionym, to właśnie na tym etapie prac musimy przygotować wniosek o wydanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W karcie inwestycji, którą dołączymy do wniosku, muszą się znaleźć informacje o oddziaływaniu farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze zarówno na etapie jej budowy jak i eksploatacji a także dane o tym, w jaki sposób to oddziaływanie będzie minimalizowane na każdym etapie inwestycji.

Także teraz staramy się o uzyskanie warunków przyłączeniowych – uwaga: czas na rozpatrzenie wniosku wynosi aż do 150 dni. Do wniosku należy dołączy stosowne dokumenty, np. tytuł prawny do nieruchomości, warunki zabudowy lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania, planowany elektryczny i topograficzny schemat obiektu uwzględniający schemat stacji SN/WN oraz długości linii kablowych SN, schemat stacji NN/SN oraz długości i przekroje linii kablowych i inne.

Ostatni etap inwestycji to stworzenie projektu budowlanego zgodnego z warunkami przyłączeniowymi, miejscowym planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy.

Skąd pozyskać dofinansowanie na farmę fotowoltaiczną?

Na pytanie o to, ile kosztuje farma słoneczna, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć bez podania konkretnych informacji na temat miejsca jej położenia oraz liczby instalowanych modułów PV. Zawsze jednak jest to inwestycja milionowa, na szczęście inwestor może  liczyć na sięgające nawet 70% dofinansowania zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, np. z Regionalnych Programów Operacyjnych.« WróćSkontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy